En 4-er på vej ud mens Ørsteds værket bliver bygget i baggrunden

ARKs logo som også er link til forsiden

ARKs historie

ARK har en lang og omskiftelig historie bag sig. Således er Amager Ro- og Kajakklub klubbens tredje navn i de lidt over 70 år klubben har eksisteret.

ARK blev stiftet den 14. juli 1931. Dengang hed klubben Arbejdernes Roklub og Klubbens fundament var primært inriggerroning. I starten af 1900 tallet var rosport en idrætsgren for den velstillede del af befolkningen. Arbejdernes Roklub blev stiftet som modvægt til dette og man havde en stor tilknytning til den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen, bl.a. har vi billeder af Stauning der er med til at døbe en af klubbens både.

Under krigen

Under besættelsen blomstrede mange roklubber – også Arbejdernes Roklub, og man så sig til sidst nødsaget til at stoppe for medlemstilgangen, men i efterkrigstiden gik klubben dog trange tider i møde, og i slutningen af 1940’erne gik det kraftigt ned ad bakke. En af årsagerne var, at det gik af mode at skilte med sit tilhørsforhold til arbejderbevægelsen – og som en konsekvens deraf skiftede klubben i 1951 navn til Amager Roklub.

Modgang

Frem mod 1965 gik klubben endnu mere i sig selv, og i 1966 overvejede man at lukke klubben. Klubben overlevede dog trængslerne, blandt andet ved en fusion med naboklubben Bryggens kajakclub i 1968.. Denne sammenslutning skete under navnet Amager Ro- og Kajakklub, men allerede i 1970 gik man hver til sit, dog beholdte ARK sit nye navn og sin nye sportsgren: kajakroning. I de følgende år fortsatte ARK sin tur mod afgrunden, og man havde til sidst kun to medlemmer.

En moderne klub med fokus på ungdom

Vendingen indtraf i 1974, da Rudolf Krag, og over 30 medlemmer fra Københavns Roklubs ungdomsafdeling, meldte sig ind i ARK. De kom med drømmen om at opbygge en roklub for ungdommen efter moderne principper. Med Rudolf som den afgørende drivkraft, har ARK udviklet sig til den klub den er i dag.

Den seneste tid

I takt med at klubben blev bedre og bedre organiseret er der stille og roligt kommet styr på økonomi, bådpark og organisation, så klubben i dag har mulighed for at tilbyde de mange muligheder du kan læse om på hjemmesiden.

Senest har vi fået bygget nyt klubhus som erstatning for det "sommerhus" fra før anden verdenskrig, så vi har tidsvarende faciliteter, hvor man ikke skal jage rotterne ud af køkkenet eller få kolde fødder i saunaen fordi der ikke var isolering i gulvet.